Knihovna Cerhenice
Naposledy aktualizováno: 8.7.2020


 

Knihovna má elektronický provoz, což umožňuje orientaci mezi půjčenými a dostupnými publikacemi, a rezervaci požadovaného dokumentu, mezi 4 000 knih. Knihy jsou řazeny podle abecedy autorů, rozděleny na beletrii pro dospělé, beletrii pro mládež podle věku. Odděleně je naučná literatura, roztříděna podle třídníku. V rámci výměnného knižního fondu je nabídka knih obohacena o dalších 500 dokumentů, které obměňujeme 3 krát ročně.


 

 ----------------------------------------------------------------------------------------